تبلیغات
◕ ‿ ◕دختـــــر کـــره ای آبنـــباتی◕ ‿ ◕ - پُــست ثـآبت


Follow or Dashboard


فقـــــــــــــط کـــــــــــــ^ـ^ــــــره
پُــست ثـآبت
هــانــا
نظرات() • پنجشنبه 6 خرداد 1395• 06:43 ب.ظ
سَلـَـنگگگ به چینگوهای خُلــممم

مَـــنو کـه بــه جـا داریــد؟؟؟؟؟؟؟

هانــا هَستــَـم...همـونی که تــو بلاگفــا هم یــه وِب داشت

اینم آدرسِــش: http://jodyskin.blogfa.com


البَتــه فیلتـر شُد

پِیجآی دیگَم رو زیآد نِمیرَم پَ دَلیل نِمیبینَم لینکِشُون رو بِزآرَم

این وبمـــــو جَدیــد زَدم پس بِدنـــبالیــدم

نَظـــرم یادتـــون نــَره

فقــط کَسایی که کُــره ای میــدوستـَـن اینــجا باشــن 

چـــون اینـــجا فقـــط واس کُـره ایــاسسس

از تمــامی گـــُروه ها سـعـی میــکُنـم بــآپـم

لفطـاً اگه درخـواستــی داشتیــن بِهـِـم بــِگیــن 

نویسَنده هَم جَدیداٌ پَذیرُفتــه میشِه


Tsgs: معرفی
نمایش نظرات 1 تا 30